06 127 808 94 info@pelpartners.nl

We zijn op zoek naar een daadkrachtige en servicegerichte Directeur Bedrijfsvoering, een stevige sparringpartner voor de Raad van Bestuur, je collega directeuren en de teamleiders van Dienst Bedrijven. Je brengt inhoudelijke expertise mee op het gebied van Finance & Control én beschikt over kennis op het gebied van ICT, Facilitair en Huisvesting. Ben jij een charismatische en inspirerende leider met ondernemerschap? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als Directeur Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de directievoering van het onderdeel Dienst Bedrijven en indirect verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de totale organisatie (Stichting, Franchise en Deelnemingen). Daarnaast lever je een bijdrage aan het organisatiebeleid en vertegenwoordig je het bedrijfsonderdeel en de organisatie. Je zorgt voor de vertaling van strategie naar (financieel) beleid en voor een gezonde liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de organisatie. 

Je rapporteert aan de Raad van Bestuur en maakt onderdeel uit van het managementteam (MT). Je bent sparringpartner voor de bestuurders en een actieve teamspeler binnen het MT, die initieert en adviseert, gevraagd en ongevraagd.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:

 • Je herkent de strategische en financiële uitdagingen van Driestroom en daar draag je actief aan bij. Je weet de koers van Driestroom te vertalen naar ontwikkelingen en ambities voor de toekomst. Het is de uitdaging dat er een goede balans is tussen de basis op orde houden, behalen van de strategische doelen en innovatie;
 • Je staat in nauw contact met de directeuren/managers en hebt een sterk gevoel voor de wijze waarop zij hun integrale verantwoordelijkheid willen invullen. De processen worden ingericht vanuit het perspectief van de mensen die wij ondersteunen en die bij ons werken en waar mogelijk vereenvoudigd, gestandaardiseerd en geautomatiseerd. De belangrijkste opdracht van Dienst Bedrijven ligt in het optimaal en proactief ondersteunen/ontzorgen van de verschillende bedrijfsonderdelen, ieder met hun eigen kenmerken en wensen;
 • Je geeft leiding aan Dienst Bedrijven, grotendeels aangestuurd door zelfstandige Teammanagers die verantwoordelijk zijn voor de circa 75 medewerkers in de Financiële Administratie, Driestroom in Contact, Facilitair & Vastgoed en ICT. Het team Control van 10 medewerkers stuur je zelf aan.
  Je brengt het beste in je medewerkers naar boven, kunt hen inspireren met enthousiasme voor en vertrouwen in ieders kwaliteiten en weet hoe je dit kunt waarborgen.
  Je bewaakt en stuurt op het totale niveau van dienstverlening en de samenhang tussen de verschillende afdelingen;
 • Je adviseert aan de Raad van Bestuur, het MT, de OR en de cliëntenraden over de financiële vraagstukken en financieel-economische consequenties. Je bent de financiële en bedrijfseconomische sparringpartner van de franchisenemers en de deelnemingen bij bijzondere en overkoepelende vraagstukken;
 • Je bent ook een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner voor externe contacten (o.a. zorgkantoren, accountant, banken, landelijke overlegvormen) en op vraag vertegenwoordig je Driestroom bij een of meerdere cliëntvertegenwoordigingsraden, OR vergaderingen en/of Raad van Toezicht. Je initieert projecten en werkgroepen in nauwe samenwerking met de bestuurders.

Driestroom werkt samen met zelfstandige zorgondernemers en we hebben hierdoor ook veel ondernemerschap in huis, waardoor onze blik breder gericht is dan bij reguliere grotere zorgorganisatie.

Wie ben jij?
We komen graag met jou in contact als je de ervaring, bagage en het overzicht hebt om op te treden als kartrekker van het beleid op Financiën, Zorgcontractering, ICT en Huisvesting, waarbij je gebruik maakt en ruimte geeft aan de inhoudelijke experts en adviseurs, zowel op directieniveau als binnen je Dienst Bedrijven.

Daarnaast herken jij jezelf in onderstaand profiel:

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je bent opgeleid in de accountancy en/of bedrijfseconomie (RA/RC) en je hebt een aanvullende managementopleiding;
 • Je hebt kennis van organisatieontwikkeling en complexe begrotings- en bekostigingsvraagstukken;
 • Je bent gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren. Je hebt bewezen ervaring als manager van strategische veranderingsprojecten in grotere zorgorganisaties met veel belanghebbenden, niet alleen op inhoud maar juist op het tijdens vernieuwing en verandering blijven verbinden.
 • Je bent ondernemend, creatief, nieuwsgierig en besluitvaardig en weet de koers van Driestroom te vertalen naar ontwikkelingen en ambities voor de toekomst. Iemand met visie, daadkracht, geduld, tact en oplettendheid;
 • Je weet als verbinder uitdagingen om te buigen naar nieuwe kansen, zowel intern als extern;
 • Je omarmt het Driestroom alledaags gelukmodel: écht contact, persoon centraal en het vergroten van kansen. Dialoog en support vormen ook jouw grondhouding. Je communiceert open en eerlijk zodat je samen tot verantwoorde keuzes, goede ondersteuning en draagvlak bij alle betrokkenen kunt komen.

Verder herken je jezelf in de volgende typering van je persoonlijkheid:

 • Autonoom, maar prima in staat om leiderschap of positie te delen;
 • Onafhankelijk, besluitvaardig en gericht op het halen van resultaten;
 • Natuurlijk overwicht, dat gepast en effectief wordt ingezet;
 • Energieke uitstraling, fris en positief dat inspirerend en motiverend werkt;
 • Een sterke antenne voor wat er leeft, waarbij oprechte interesse wordt getoond;
 • Scherp op zelfontplooiing, eigenaarschap en de realisatie van afgesproken doelstellingen;
 • Flexibel en in verbinding, waarbij iedereen in zijn/haar waarde wordt gelaten;
 • Representatief.

Wie zijn wij?
Driestroom is er voor mensen met een ondersteuningsvraag bij het realiseren van alledaags geluk.
Sinds 1996 werkt Driestroom met ruim 1300 medewerkers en ruim 300 zorgondernemers op 240 locaties met passie aan het alledaags geluk van ca. 4.200 zorgbehoevenden én elkaar. Dit doen wij op het gebied van wonen, leren en werken. Driestroom is een hybride organisatie en bestaat uit een franchisegedeelte van zorgondernemers en zorgondernemingen en een stichtingsgedeelte. We willen dat de mensen die wij ondersteunen zich prettig en veilig voelen, zo zelfstandig mogelijk zijn en daarvan kunnen genieten. Ons Alledaags Geluk Model is daarbij ondersteunend. Daarom zijn we oprecht geïnteresseerd en zoeken we telkens naar mogelijkheden. Dit doen we op onze eigenzinnige manier.

Wat bieden wij?
We vinden jouw werkgeluk belangrijk. Bekwaam, gemotiveerd en gezond je werk kunnen doen, staat bij Driestroom dan ook voorop. Daarnaast bieden we:

 • een salaris van maximaal € 11.203 bruto o.b.v. 36 uur per week; FWG 80, cao-ghz).
 • vakantietoeslag 8%, 144 vakantie-uren en 57 uur balansverlof (bij een volledig dienstverband);
 • eindejaarsuitkering 8,33%;
 • reiskostenvergoeding;
 • werkkostenregeling (waaronder tablet- en fietsplan).

Pel & Partners verzorgt de werving en selectie voor deze vacature. Voor aanvullende informatie omtrent deze functie of de procedure kun je contact opnemen met Carin Pel per telefoon op 06 – 12780894 of per mail via carin.pel@pelpartners.nl. Uiteraard gaan we zorgvuldig met je gegevens om. Een assessment maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.